Saturn 22 Mart 2020’de Kova burcuna geçerek, önümüzdeki 2 sene boyunca Kova burcundaki seyahatiyle ilgili önemli ipuçlarını vermişti. Saturn gökyüzündeki başöğretmendir. Zorluklarla mücadele etmek ve sınavlara tabi olmak suretiyle kendi içimizdeki kapasiteyi zorlayarak açığa çıkarmamıza yardım eder. Evet, değişim sancılıdır, fakat sonucunda daha güçlü ve sağlam bir profile sahip oluruz.

Kova burcu ise, modernite, yenilikler, marjinallik, bilim, keşif, özgürlük, özgünlük, eşitlik, humanizm ve beraberinde tüm reform ve düzen değişikliklerini ifade eder. Saturn Kova burcundaki ilk seyahati boyunca, 2020 Mart – Temmuz arasında, insan hakları, teknoloji, sosyalleşme ve bilim alanında önemli gelişmelerle gündemimize damga vurdu. Şimdi ise Oğlak burcundaki seyahatini tamamlayarak Kova burcuna temelli girişini yapacak.

17 Aralık 2020‘de Kova burcuna geçecek olan Saturn’e ise, hemen onu takip edecek olan Jupiter eşlik edecek.

İyimserlik ve karamsarlık, büyüme ve küçülme, genişleme ve daralma gibi kutupluluk enerjisiyle Jupiter ve Saturn arasındaki ilişkiyi özetlemek mümkün. Aynı anda zıt denebilecek enerjilerin bir araya gelmesi ciddi değişimleri ve döngüleri başlatır. Her kavuşum açısı bir tohum atar gökyüzünde. Dolayısıyla Jupiter ve Saturn’un 21 Aralık‘ta 0 derece Kova burcunda buluşması çok şey ifade etmekte.

Öncelikle bu kavuşumun KIŞ GÜNDÖNÜMÜNDE meydana gelmesi oldukça manidar. Kış gündönümünde Ay Koç burcunda, Güneş ise Oğlak burcunda yer alır. Bu geçtiğimiz Mart ayında atılan tohumlar ve ya tutulan niyet ve dilekler için harekete geçtiğimiz zamanı simgeler. 21 Eylül 2021, Sonbahar ekinoksu bu konuyla ilgili sonuçlarla karşılaşacağımız zaman dilimini gösterir.

Jupiter ve Saturn’un 0 derecede bu kavuşumu gerçekleştirmesi, yepyeni bir dönemin hatta çağın başlangıcına işaret.

Kova burcunda Jupiter – Saturn kavuşumu, 21 Aralık sonrasında bize neler getirebilir?

*Devlet büyükleri, otoriteler, yöneticiler ile ilgili çok önemli değişiklikler ve olaylara işaret eden bu oluşum, tüm dünya için yeni bir düzenin işareti. Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak, diyebiliriz.

*Aynı gün, Güneş ve Merkür’ün Oğlak burcunda yine sıfır derecede buluşması bir lider, otorite ve ya özel hayatlarımızda baba, patron figürü gibi kişiler hakkında önemli bir habere işaret etmekte. Bu haber sansasyonel bir şekilde gündeme düşebilir, tüm seyri değiştirebilir.

*Dünya açısından olaylara bakacak olursak, önemli reformlara, düzen değişikliklerine, modernizm ve bilimsel keşiflerle daha teknolojik bir hayatın özel yaşamlarımızda yerini bulacağını göstermekte.

*Otoritesel ve yönetimsel anlamda önemli yenilikler gündeme gelebilir. Bunu şirket yönetimlerinden, devlet yönetimlerine kadar genişletebiliriz.

*Yeni liderler yönetime geçebilir ve çok farklı bir düzeni hayata geçirebilirler. Burada özellikle dil, din, ırk farkı olmadan herkese eşitlik anlayışıyla hareket eden ve bir çok diktatör rejimine karşın halkın yanında yer alan liderler yönetime geçebilir.

*Jupiter her ne kadar iyicil bir gezegenmiş gibi yorumlansa da, Saturn ile birleştiğinde yıkımla ve ya ölümle gelebilecek çok büyük değişikliklere işaret edebilir. Önemli bir lider vefat edebilir, süreç tamamen değişebilir.

*Kavuşumun gerçekleşmesinden hemen 2 gün sonra Mars – Pluto zorlu açısının gerçekleşmesi, ciddi güç ve ego savaşına işaret ederken, savaş ve bir takım afetleri de tetikleyebilir. Ayrıca Ağustos ayında karşılaştığımız özellikle de pandemiyle ilgili sorunların ortadan kaldırılması için son bir savaş verileceğini de göstermekte. Burada liderlerin alacağı önemli kararlar ön planda.

*Haklar, özgürlükler, hareket alanlarının tamamen kısıtlanması, hem pandemi, hem de pandemi benzeri başka bir hastalık, biolojik ve ya kimyasal bir savaş, nükleer sorunlar, nükleer enerjinin yaratmış olduğu tehlikeler, radyasyon, kimyasal maddelerin hayatımıza %100 müdahalesi (tarım, gıda, giyim, hava, kozmetik, ilaç vs) gibi durumlardan kaynaklanabilir. Bu sadece dışarı çıkma hakkı değil, aynı zamanda sosyal medya ve dijital platformlardaki özgürlükleri de kısıtlayacak engelleri de getirecektir. Bu engellerin ise yasallaşarak sürekli hale gelmesi mümkün. Karşılığında ise ayaklanmalar, isyanlar ve anarşinin gündeme gelmesi kaçınılmaz.

*Jupiter – Saturn Kova burcundaki buluşması, aynı zamanda Oğlak burcunda son 2 seneden beri yaşadığımız zorluk ve mücadelelerin de son bulacağını göstermekte. Özellikle pandemi ve pandeminin getirdikleri, beraberinde kariyer alanında yaşanan zorlukların bize anlatmak istedikleri, kariyer ve iş hayatımıza verdiği yeni şekil tüm bunlarla ilgili çıkarımları yapıp yeni bir döneme adım atarak yeniliklere ve değişime, özgürlüğe ve her hangi bir kısıtlamaya isyan etmeye son derece gönüllü olduğumuzu göstermekte.

*Kova burcu bilimsel anlamda yeni keşifleri, teknolojiyi, hümanist akımları, geleceği ve alışık olmadığımız ve henüz tanımadığımız inovasyonları da tetikleyecektir. Uzay ve uzayla bağlantılı bir çok gelişme gündeme gelebilir. Bunun içine uzaylıları bile dahil edebiliriz:) Astroloji, metafizik vb bilimlere olan ilgi bu dönemde artabilir.

1492 – AMERİKA’NIN KEŞFİ ASTROKLAROS.COM

Jupiter ve Saturn’un Kova burcunda ilk buluşması 1405 senesinde gerçekleşmişti. Aynı burçta ancak 800 senede bir buluşabilen bu iki gezegen önemli bir döngüyü de başlatmıştı o dönemde. Timur’un ölümü ve hanedanın dağılmasının tetiklenmesi, Jean d’Arc’ın ortaya çıkışı, Rönesans ve beraberinde bir çok akımın ortaya çıkışı, Fatih’in İstanbul’u fethi, Matbaa’nın kuruluşu, Güller savaşı, Martin Luther’in kiliseye direnişi, Amerika’nın keşfi gibi dünyayı yerinden sarsacak gündemlerden bahsediyoruz.

Saturn Kova burcunda Mart 2023’e kadar kalacağı için, bu kavuşumla tetiklenen tüm olaylar ile ilgili gelişmeler bu tarihe kadarmış gibi görünse de, asıl önemli başlangıçlara Şubat 2022 itibariyle imzasını atacak. Bu modernite ve her ne ise yeni anlayışlar gündelik hayatımıza 2022 itibariyle nüfuz edecek.

Jupiter Kova burcundaki seyahatine 2021 Mayıs ayında ara verip Balık burcuna geçeceği için, bu kavuşumun ilk etkisi, Mayıs ayına kadar sürecek. Ondan sonraki değişimler bizi eskisi kadar şaşırtmayacak.

ZEYNEP ÖZYÖRÜK

KLAROS DANIŞMANLIK

Paylaş

SON YAZILAR

Henüz Yorum Yapılmamış.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Merhaba!
Merhaba!
Nasıl yardımcı olabilirim?