Regresyon Terapisi

REGRESYON TERAPİSİ NASIL ÇALIŞIR?

Regresyon terapisi, olumsuz duyguların nedenlerini ortaya koymak amacıyla bir kişinin hayatındaki çatışma alanlarına ve diğer olumsuz yönlerine odaklanır.

Regresyon terapisinde tanınan üç bilinç seviyesi şunları içerir:

*Bir kişinin sahip olduğunun farkında olduğu düşünceleri temsil eden bilinçli zihin

*Bir kişinin sahip olduğunun farkında olmadığı duyguları, alışkanlıkları ve içgüdüleri temsil eden bilinçaltı zihin

*Bir kişinin ruhu veya daha yüksek bir unsur olarak da bilinen süperbilinçli zihin,

o kişinin dünyada nasıl düşünmek veya hareket etmek istediğine dair bir model sağlayabilir.

Bu hayata ve ya geçmiş yaşamlara, atalara ait anıların toplamı, bizim davranış biçimlerimizde strateji oluşturmamıza neden olur. Bu anıların bazıları bilinçli zihin tarafından erişilebilir, ancak diğer anılar bilinçaltında kalabilir ve bir kişi genellikle bu anıların ayrıntılarını yardım almadan bilinçli farkındalığa getiremez.

Regresyon terapisi burada devreye girer, problemli anılara ulaşılarak anda şifayla o duygunun dönüşmesine yardımcı olur. Bilince çıkarılan bu anılar otomatik çözümlenme yaratır, ve alışkanlık haline gelmiş kısırdöngü yaratan bakış açıları ve davranış biçimleri değişime ve dönüşüme uğrar.


Regresyon tedavisi genellikle 6 aşamada gerçekleşir:

1-Seans öncesi hazırlık

2-Regresyon seansına giriş

3-Daha önce bastırılmış duyguların ifadesi ve serbest bırakılması

4-Bilinçaltının Yeniden Öğrenilmesi/Yeniden Programlanması

5-Geçmiş ve şimdiki enkarnasyonun şifalandırılması/Affetme ve karma temizliği

6-Seansın sonlandırılması – değerlendirilmesi


Paylaş