NEDEN KLAROS?

Klaros_021Neden Klaros? Nedir Klaros?

Klaros İzmir dolaylarında bir antik şehir.
Kehanetleri ve kahinleriyle ünlü üç kehanet şehrinden biri.
Son bulgulara göre antik çağın en eski kehanet merkezi olduğu belirlenen alanın aynı zamanda en önemli inanç merkezleri arasında yer aldı. Hatta Antik metinlerde Apollon Klarios Bilicilik Merkezinin kuruluş öyküsü, M.Ö 13. yüzyıl başlarında gerçekleşmiş olan Kolophon ülkesinin Akha kolonizasyonu dönemine değin gitmektedir.

Öyküye göre: Kentin düşmesinin ardından esir edilen halk, Apollon Pythios’a köle olarak sunulur. Bu esirler arasında, Apollon kahini Teiresias ve kızı Manto da vardır. Delphoi Apollonu’na köle olarak sunulan Thebaililer’e tanrı koloni kurma, Manto’ya da, Kolophon ülkesinde kendi adına bir bilicilik merkezi kurma buyruğunu verir. Rhakios’la evlenen Manto, Delphoi Apollonu’nun buyruğunu yerine getirerek Klarios Bilicilik Merkezi’ni kurar. Bazı antik yazarlara göre Klarios’daki kutsal kaynak, ülkesinden sürülen Manto’nun gözyaşlarından oluşmuştur.
klarosStrabon şöyle anlatır yazılarında;
Gallesios Dağı’na ve bir İon kenti olan Kolophon’a ve vaktiyle bir kehanet ocağının bulunduğu Apollon Klarios Kutsal Alanı’na gelinir. Kahin Kalkhas’ın, Amphiaros’un oğlu Amphilokhos’la birlikte Troia dönüşü buraya yaya olarak geldikleri ve Klarios dolaylarında kendilerinden daha üstün bir kahin olan Teiresias kızı Manto’nun oğlu olan Mopsos’la karşılaştığı ve kederlerinden öldüğü anlatılır.Şimdi Hesiodos, Kalkhas’a, Mopsos’a hitaben, şu soruyu sordurarak efsaneyi aşağıdaki şekilde anlatmaktadır:

‘Şu yabani incir ağacındaki küçük incirler beni içtenlikle hayrete düşürmektedir, bunların sayılarını bana söyleyebilir misiniz?’ ve Mopsos yanıtlar: ‘Sayı olarak on bin tanedirler ve bir medimnos (yaklaşık olarak 1,5 kile) çekerler; fakat fazla vardır ki onu bu ölçüye katamazsın.’ Hesiodos ilave ediyor: ‘Sayı ve ölçü gerçeğe uydu ve sonra Kalkhas’ın gözleri ölüm uykusuyla kapandı.’ Fakat Pherekydes, Kalkhas tarafından ortaya atılan soruda hamile bir domuzun karnında kaç yavrusu bulunduğu ve Mopsos’un buna yanıt olarak, birisi dişi olmak üzere üç dediğini ve bu yanıtıyla gerçeği açıkladığını kanıtlayınca Kalkhas’ın kahrından öldüğünü söylemektedir. Bazıları Kalkhas’ın dişi domuzla, Mopsos’un da yabani incir ağacı ile ilgili soruyu ortaya attığını ve sonuncusunun doğruyu bildiğini, fakat birincinin bunu yapamadığını ve eski bir kehanete uygun olarak, kahrından öldüğünü söylerler. Sophokles “Helena’nın Geri Alınması” adlı eserinde kahin Kalkhas’ın kendisinden daha üstün bir kahinle karşılaşınca ölümünün onun alın yazısı olduğunu söylemiştir; fakat o bu rekabet sahnesini ve Khalkas’ın ölümünün Kilikia’ya aktarmıştır. Bu konuda eski efsaneler böyledir” (Strabon, 201-202).

http://arkeogezi.blogspot.com.tr/2014/07/klaros-manto-gozyaslar.html

2013 Senesinde sevgili MEHMET ÇAYIR hocamdan almış olduğum el sayesinde, kişisel şifalandırma , başkalarını şifalandırma ve bilinç altı temizleme kabiliyetine sahip oldum.

Bu enerji kanalının ismi KLAROS’tur. Ellerle uygulanan bir şifalandırma yöntemidir.  Vücudumuzda negatif enerji , korku, kaygı yoluyla oluşan blokajların ortadan kaldırılmasını , ve bu noktaların sağlığa kavuşmasını sağlamaktadır.

Bugüne kadar çok faydasını gördüğüm bu enerji kanalı, bana farkındalığımı arttırma da çok büyük bir katkı sağlamıştır. Buradan hocama sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum.

Paylaş