Gökyüzü bize kılavuz, doğru yorumlarsanız, size yol göstericidir.

Saturn’un Oğlak burcunu terk etmesi ve Kova burcuna geçmesiyle, teknolojinin önemi, bilgisayarlar, kitlesel iletişim araçları, kollektif bilinç üzerinde daha fazla etkisini sürdürmeye başladı. Herkes yeni bir dünya düzenine adapte olmak zorunda kaldı.

Saturn Kova burcunda Temmuz 2020’ye kadar kalacak, daha sonra yarım kalan işlerini tamamlamak üzere Oğlak burcuna geri dönecek, temelli olarak Aralık 2020’de Kova burcuna geçecek ve Mart 2023’e kadar bu burçta kalacak. Coronavirus salgının kısa vadede bitmeyeceği gibi, Aralık 2020’de salgının boyut değiştirmesi mümkün. Başka bir virüs bu yeni salgına neden olabilir, daha fazla kişiye bulaşabilir, ve ya virüs mutasyon geçirip evrim değiştirebilir, daha hızlı yaygınlaşabilir. Salgının etkisinin geçmesi ise 2022 Ocak ayını bulabilir.

CORONAVIRUS, DÜNYA SAVAŞLARININ BAŞLAMASINA NEDEN OLACAK!… 
Avusturya tahtının veliahdı Arşidük Franz Ferdinand’ın 28 Haziran 1914’te bir Sırp milliyetçisi tarafından Saraybosna’da öldürülmesi, 1.DÜNYA SAVAŞINI tetikleyen olay olmuştur.
CORONAVIRUS yani bu global salgın da, bu yeni dünya savaşının tetikleyicisi olacak.
Önümüzdeki 10 sene içinde ise, 2025 ve 2026 senelerinin altını çizmek isterim. Çok büyük dönüm noktalarını tüm dünyaya yaşatabilir.
Yeni dünya, yeni dünya şartları bizleri bekliyor.

ANA BAŞLIKLAR

2022

Özellikle Temmuz ayında etkisini gösterecek, mali piyasaları etkileyecek, ekonomik anlamda yeniyi ve alışılmışa gelmeyeni hayatımıza getirecek finansal projeler tüm dünyayı etkisi altına alabilir. Yeni bir para birimi devreye girebilir. Yeni ekonomik kararlar alınabilir, önemli bir sayfa açılabilir. Diğer taraftan afetler özellikle büyük çapta depremler yaşanabilir. Ciddi kayıplar verilebilir.

2023

Yönetim değişiklikleri, hükümetlerin kaderini belirleyecek önemli olaylar gündeme gelebilir.

2025

Sömürgecilik anlayışının devam etmesiyle, bir güç tamamen ortadan kaldırılarak, tarihten silinebilir, yerine yeni bir sistem yeni bir ad altında kurulabilir. Uzayda yeni bir gezegen keşfedilebilir.

2026

Yeni bir lider dünyayı hükmedebilir. Ateşli silahlar, yangınlar, patlamalar görülebilir. Yüksek şiddette depremler görülebilir.

2027

Havacılık, hava taşımacılığı, uzay çalışmaları, yeni keşifler alanında dönüm noktası olabilecek olaylar yaşanabilir. Teknik arızalar, teknolojiyle ilgili problemler gün yüzüne çıkabilir.

2029

Yönetimlerle ilgili seyri değiştirecek önemli olaylar yaşanabilir. Liderler, diktatörler, hükümetler alanında yeni bir dönüm noktasına neden olacak yenilgiler ve zaferler gündemi meşgul edebilir.

Bu 10 seneyi astrolojik göstergeler ve detaylarıyla inceleyecek olursak..

Saturn Kova burcunda (Mart 2020 –  Mart 2023) neler getirecek?

 • Saturn Kova burcunda iken, düzenleri teknolojiye hazırlamak, düzeni modern dünyanın geleceğine adapte etmek ile değişimi yaratır. Teknolojiyle dünyanın tanıştığı ve ya geliştiği, çığır açtığı senelerde bunu görüyoruz. Kitlesel ve kollektif bilincin etki ve kısıtlamalar altında kalması, özgürlüğü ve özgünlüğünü kabul ettirme çalışmaları bu dönemde etkin olmakta. Biz de 2023 Mart ayına kadar böyle bir döneme adım atacağız.
 • Oğlak burcunu terk edip, Kova burcuna geçmesiyle, birçok iş ve mesleğin teknolojiye ve bu yeni düzene adapte olması gerekecek. Bu adaptasyonu sağlayamayan meslekler maalesef ki sisteme veda edebilir.
 • Bununla birlikte yeni meslekler, yeni iş alanları ortaya çıkacak ve sektörler farklı alanlarda uzmanlık kazanmaya başlayacaklar.
 • Bazı işlerde pozisyonları dolduracak olan insan gücü yerine makine gücü olacak. Özellikle 2021 senesinin ortasından sonra bu süreç başlayacak. Bu devrimsel süreç bir çok kişinin işini kaybetmesine neden olurken, yeni alanlar istihdam kaynağı olacak.
 • Bu durum beraberinde zorlukları getirecek. Piyasaların özellikle Uranus’un Boğa burcunda olması sebebiyle, önümüzdeki 5 – 6 sene boyunca ciddi değişimleri beraberinde getirecek olması mümkün. Kaynakların dünya nüfusuna yetmemesi, yetişememesi, işsizlik, gelir kaybı, (bazılarının ise gelirlerinin artması) gündemde olacak. Bu durum,  devletler arası savaşlara, güç mücadelelerine bahane olacak kadar yeterli malzemeyi sunacak. Dolayısıyla devletlerin soğuk ve sıcak savaşları önümüzdeki süreçlerde hayatımızda en önemli sorun olacak.
 • İlerideki 10 sene zarfında, kendi gücünü ilan edip, dünyaya hükmetmeye kalkacak yeni otorite ve düzenlerin tohumları Saturn Kova burcunda iken atılabilir. 2023 senesi bunu bizzat yaşayacağımız ve deneyimleyeceğimiz bir sene olacak.
 • Teknoloji, keşif, kitlesel iletişim araçları alanında kendimizi adapte edeceğiz, yaptığımız işler, meslekler, kariyer ve profesyonel hayatlarımız bundan öncelikli olarak etkilenecek.
 • Yeni kurulan düzene kendimizi en iyi şekilde hazırlayarak uyum sağlayacağız. Bu bazılarımız için kolay olmayacak, isyan edeceğiz, talep edeceğiz, haklarımızı savunmak isteyeceğiz. Fakat ne kadarını geri alabiliriz, bunu zaman gösterecek. (Bu sürecin geçmişte, Almanya’da Führer’in etkisini gösterdiği ve Yahudiler üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştığı dönemlere denk geldiğini hatırlatmak isterim, Avrupa savaşta ve yaşamak adına saklanmak, sığınmak, kaçmak zorunda. Yaşadıklarımıza benziyor, öyle değil mi? )
 • Diğer taraftan 2026 sonrası hız kazanacak büyük çapta dünya savaşlarının sebepleri ve ilk tohumları Saturn Kova burcundayken atılabilir!

Zorlanacak olan burçlar Sabit burçlar olacak! Kova, Akrep, Boğa ve Aslan!

Saturn Balık burcuna 2023 Mart itibariyle geçiş yapacak. Ve bu burçta yaklaşık 2026 senesinin başlarına kadar kalacak. 

Saturn Balık burcunda (2023 Mart – Şubat 2026) neler getirecek?

 • Saturn Balık burcunda, enerji, havacılık, ulaşım, radyo ve TV frekansları, telekomunikasyon araçları ile ilgili yeni keşiflerin gündeme gelmesiyle, makine sanayinin teknolojik anlamda değişime uğramasını sağlayacak ve bu yeni keşiflerin seri üretimine geçilmesini sağlayacak.
 • 2022 senesinin Kasım – Aralık ayları, 2023 senesinin Ocak – Şubat ayları kilit aylar. Teknolojide ve bir çok alanda yaratıcılığın en üst noktaya çıkacağını söyleyebiliriz. Böylelikle bu keşifler, kitlelerin kullanımına sunulacak, yani günlük hayatımıza yeni ürünler, yeni araçlar ve yeni teknolojilerle devam etmek durumunda kalacağız. Özellikle kullandığımız enerji türü değişecek.
 • Diğer bir taraftan, yeni bir eko-sisteme merhaba diyebiliriz. Aynı zamanda 2020-2023 yılları arasında özgürlüklerle ilgili kısıtlamaların sonuçlarını da hayatlarımızda hissetmeye başlayacağız, bunların yasal bir takım sonuçları olacak gibi. Susuzluk, açlık, kıtlıkla mücadele bu eko sistemde asıl motivasyon olacak.
 • Devletler ve yönetimler açısından yeni sistem ve düzenlemelerle bu süreçte karşılaşmamız mümkün olacak. Özellikle işsizliğin 2020-2022 arasında artması nedeniyle yaşanan depresyon bir süre daha devam edebilir.

Zorlanacak olan burçlar Değişken burçlar olacak! Başak, Yay, Balık ve İkizler!

Saturn Koç burcuna 2026 Mart itibariyle geçiş yapacak. Ve bu burçta yaklaşık 2028 Nisan ayına kadar kalacak. 

Koç burcunda Saturn’ un oldukça düşük enerjide çalıştığını söylemek lazım. Zarar verici etkisi yüksek. Terazi burcunda yücelen Saturn, tam zıt burcu olan Koç’ta, acımasız, agresif, bencil ve bireysel hareket eder. Kuralları kendi kafasına göre koyar. Otoritesini ilan eder. Acele ve sabırsız istediklerini elde etmeye çalışır.

Saturn Koç burcunda (Mart 2026 – Nisan 2028) neler getirecek?

 • Dünyanın belli bölgelerinde savaşlar hız kazanabilir. Soykırımlarla, katliamlarla karşılaşabiliriz.
 • Savaşlar, mücadeleler, silahlar, silahlanma vb konularda yeni kanunlar, kararnameler, anlaşmalar gündeme gelebilir.
 • Yeni diktatörler başa geçebilir. Devlet otoriteleri, yöneticiler, kurucular alanında büyük değişimler olabilir, yeni isimler duyabiliriz, büyük devletleri bu yeni kişiler yönetebilir.
 • Enerji ve güç sektöründe yenilikler ve girişimler ile karşılaşabiliriz.
 • Büyük yangınlar,  seller, afetler, özellikle kazalar, patlamalar, yangınlar bir dönemi bitiren ve başlatan olumsuz olaylar ile karşılaşabiliriz.

Zorlanacak olan burçlar Öncü burçlar olacak! Yengeç, Oğlak, Koç ve Teraziler!

Saturn Boğa burcuna 2028 Nisan itibariyle geçiş yapacak. Ve bu burçta yaklaşık Haziran 2030’a kadar kalacak. 

 • Dünyada savaşlar devam ederken, bu savaşlardaki alanlar, katılanlar ve büyüklüğü değişebilir. Savaşa “Ben de varım!” diyenleri duyabiliriz.
 • Ekonomi ve para piyasalarında yeni disiplinler ve yapılanmalar hayatımızı tamamen değiştirebilir.  Bazı para birimleri değer kaybederken, diğerleri değer kazanabilir. Bazı para birimleri tamamen tedavülden kalkabilir.
 • Standartlarımız tamamen değişebilir. Sanat, sinema, müzik, tarım, gıda, tekstil ve lüks tüketim alanında çok büyük yenilikler bizleri bekliyor. Yeni bir giyim tarzı ortaya çıkabilir, yeni bir malzeme ve teknik, üretim şekli vb. Aynı şekilde restoran, gıda, yeme içme alanında yeniliklerle karşılaşacağız. Yeni bir müzik tarzı tüm dünyayı etkisi altına alabilir.
 • Teknoloji alanında yenilikler, ilkler özellikle lüks tüketim ve yeme içme alanında yaşanabilir.

Zorlanacak olan burçlar Sabit burçlar olacak! Aslan, Kova, Akrep ve Boğa burçları!

URANUS BOĞA BURCUNDA MAYIS 2018 – MAYIS 2026 YILLARI ARASINDA..

( Mayıs 2018’deki yazımdan alıntı )

 • Gelir ve kazançlar alanında ani artış ve ya kayıplar meydana gelebilir.
 • Konfor alanı olarak belirlediğiniz sizi güvende tutan alan sürekli yara alır ve siz kendinizi yeni şartlara adapte etmek zorunda kalırsınız. Konfor alanınız değişir.
 • Sigorta sistemleri değişebilir, işsizlik, hayat ve ya sağlık sigortalarında şartları iyileştiren ve ya zorlaştıran değişiklikler yapılabilir.
 • Riskli işlerden uzak dururum diyenler, riskli yatırımlara girmek durumunda kalabilir.
 • Borç almam diyenler, borç alabilir.
 • Manevi anlamda sahip olduğunuz değerler, beklenmedik durumlar karşısında değişebilir.
 • Para piyasalarında ani değişimler görülebilir.. Beklenmedik değişimler , ani iniş çıkışlar gündeme gelebilir.
 • Maddi alanda reformlar, keşifler, yenilikler meydana gelebilir. (Bitcoin, Altcoin, borsa, döviz, altın vb.)
 • Yeni ikramiye ve ya piyango çeşitleri çıkabilir. Bu alanda düzenlemeler yapılabilir.
 • Toprak ve tarım sektöründe reformlar yapılabilir.
 • Suni döllenme yollarıyla ilgili yeni keşifler yapılabilir.
 • Vergi alanında değişimler yaşanabilir. Ek vergiler devletler tarafından yürürlüğe konabilir.
 • Boğa burcu yeme, içme alanında beden güvenliğine düşkün olduğu için, bu alanda dünyada açlık artabilir.
 • Beden sağlığını tehdit eden bir çok hastalıkla mücadele etmek durumunda kalınabilir. Özellikle bağışıklık sistemini çökerten ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar bu süreçte tetiklenebilir.
 • Yeni yeme-içme alışkanlıkları edinebilinir, yeni akımları ortaya çıkabilir. (Fast Food ilk olarak 1940’da Uranus Boğa’da iken ortaya çıkmıştı.)
 • Sanat alanında özellikle müzikte ve sinemada yeni tarzlar ortaya çıkabilir, yeni akımlar belirebilir. Sanatsal alanda reformlar yapılabilir.

URANUS İKİZLER BURCUNDA 2025 – 2032 AĞUSTOS YILLARI ARASINDA..

Eğitim, öğretim, iletişim, düşünce ve strateji, bilgi, rasyonel akıl, günlük trafik, arabalar, taşımacılık, kısa yolculuklar, yakın akrabalar, kardeşler ile olan ilişkilerde ani değişiklikler, sürprizler, beklenmeyeni beklememiz gereken bir sürece gireceğiz.

1941’de Uranus İkizler burcuna geçtiğinde, Hitler, Soykırım bildirisini ilan ederek, Yahudilerin katline başlamıştı. Kampları açarak 1941-1945 yılları arasında 12 milyon kişinin katliamı için ilk adımı atmıştı. Diğer taraftan dünyaca nükleer bomba üzerine yapılan çalışmalar bu dönemde sonuç vermiş ve uygulanmıştı.

 • İletişim araçlarında yenilikler gündemde olabilir. Yeni icatlar ve aletlerle özellikle telekomünikasyon alanda tanışabiliriz.
 • Uzay, astronomi ve gök bilimi alanları, şaşırtıcı gelişmelere sahne olabilir. Önemli bilgiler gün ışığına çıkabilir. Teknolojinin gelişmesiyle uzayın daha çok birçok sırrına vakıf olabiliriz. Uzayda yaşanacak bir takım değişik olaylara dünyadan şahit olabiliriz. Ve yaşanacak bu gökyüzü olayları dünyayı etkileyebilir. Güneş patlamaları, jeo-manyetik fırtınalar gündemi sarsabilir.
 • Haberleşme teknolojisinde yenilikler ile karşılaşabiliriz, özellikle bilginin dağıtımı alanında yeni icatlar ve bunların yaygınlaştırılması sürecine girebiliriz.
 • Müzik ve eğitim alanında yeni bir dönem başlayabilir. Özellikle ilköğretim, okullar, eğitim sisteminde yeni bir çığır açılabilir.
 • Araba sanayi ve makine teknolojisinde, taşımacılık alanında yeni bir dönem başlayabilir.

2025 senesinde Neptun’un Koç burcuna geçmesiyle, yaratıcılık ve ilham açısından yeni bir boyuta geçeceğiz. 2039 Mart ayına kadar Neptun Koç burcunda ilerlemeye devam edecek. 

Bizleri bu süreçte neler bekliyor?

 • Neptun Koç dönemine de denk gelen bu süreçte YENİ BİR LİDER, dünyaya hükmetmeye kalkabilir ve ya önemli bir gücün başına geçebilir.
 • Dünya savaşlarının sesini en yüksek noktada duyacağımız bir döneme giriş yapacağız.
 • Uygarlaşma alanında sivil toplumları etkileyen önemli bir dönemin başlangıcına işaret edebilir. Şehirleşme, medeniyet ve yaşam koşulları alanında yeni bir sayfa açabiliriz. Emekçiler – Yöneticiler arasındaki uçurum boyut değişebilir.
 • Para, sanat ve inançlar alanında yeni bir sayfa açılabilir. Bu alanda gurular, kılavuzlar ve yeni masterlar ortaya çıkabilir.

Önümüzdeki 10 senelik zaman diliminde  bir diğer gösterge,  burç değiştirecek olan Pluto olacak. Pluto Kova burcuna, 2023 Mart ayında geçiş yapacak. 2024’te ise temelli bu burca geçecek ve 2043’e kadar Kova burcunda kalacak. 

Saturn Kova burcuna geçtiğinde yani 20 Mart 2020 sonrası teknolojinin hayatımızda öyle ve ya böyle var olan teknolojiyle daha sıkı bir ilişki içine girdik. Sosyal ortamlardan uzaklaşmak durumunda kaldık.

Pluto ise Kova burcunda olduğu bu süreçte çok daha büyük değişimleri hayatımıza getirecek. Savaşlar ve mücadelelerin en şiddetli yaşanacağı seneleri hayatımıza getirecek olan Pluto, aynı zamanda radikal değişimleri de hayatımıza getirecek. Teknolojik devrimler bizleri bekliyor. Şu an kullandığımız teknoloji , aslında teknoloji olmamakla beraber, çok daha ileri boyutta bir teknolojinin kullanılması mümkün.

Şu anda izlediğimiz bir çok bilim kurgu dizisindeki durumlarla karşılaşmamız Pluto Kova döngüsünde mümkün olacak, bunların bize bugünden subliminal mesaj olarak iletildiğini fark edeceğiz, sadece filmlerde gördüğümüz bu ileri teknoloji, hayatımıza tezahür edecek. Peki başka neler olacak?

 • Yeni devletler kurulabilir. Yeni otoriteler dünyaya hükmedebilir. Özgürlüklerini, bağımsızlıklarını, otoritelerini ilan edecek olan yeni devletler olabilir. Bu güçlerin birbirini tanıması ve ya tanımaması asıl gündemi belirleyecek olan konu olacak. (Bağımsızlıkların savaş sonucu ilan edileceğini unutmamakta fayda var.) Amerika, İngiltere, Çin, Rusya arasında yaşanacak güç savaşının galibi belli olacak.
 • Devrim niteliğinde yaşanacak olaylar devletlerin ve insanlığın kendi gücünü ispat etmek için aracı kavram olacak.
 • Bilimsel yeni buluşlar düzen değiştirici güce sahip olabilir.
 • Tıp, basın yayın, eğitim, sosyal çevre ve kommün hayat konusunda radikal değişimlerle karşılaşabiliriz.
 • Kentleşme konusunda radikal bir düzene geçilebilir.
 • Yeni gezegenler, yeni yaşam alanları uzayda keşfedilebilir.

ZEYNEP ÖZYÖRÜK

KLAROS DANIŞMANLIK

Paylaş